Novinky | O týmu | Projekty | Download | Hledáme | Linky

Knihbase

Kdysi dávno byla knihovna na jednom gymnásiu vedena analogově. I přieš kdosi z vedení a osvíceně pronesl "budiž počítač". A byl tam počítač. A byohužel to byla stařičká 386SX/25 Mhz, kterou už nikde jinde nechtěli. A dále kdosi řekl "budiž databáze knih vedena na počítači". Rozhodlo se, že tedy Excel. To ovšem nebylo ideální řešení, protože všichni víme, jak se při velkých počtech záznamů chová Excel i na výrazně rychlejších počítačích. Naštěstí se našel ochotný student, co se právě naučil programovat ve Visual basicu (fuj) a tak vytvořil cosi, co bylo ovšem výrazně rychlejší, a tak se to začalo využívat - to se nazývá verzí 1.0.

Po půl roce se ton student ovšem na své dílko kriticky podíval a od té doby se nepřestal divit, že se něco takového vůbec začalo používat. Protože se ovšem v té době naučil objektový Pascal a Turbo vision, rozhodl se své dílo přepraovat. Vznikla tak výrazně lepší verze 2.0, tentokrát pro DOS. S první verzí má společný jen název (a převaděč souborů). Na druhé verzi student pracoval asi o půl roku déle (tedy asi půl roku) a je to znát. To, co bylo ve verzi první jen naznačeno (například tisk, nebo řazení) bylo dotaženo do konce a ještě překonáno.

Ani tento stav však není ideální, a tak se student rozhodl ža jednoho dne stvoří verzi 3.0, tentokrát opět pro Win (nebo raději pro Linux), nejlépe na principu kilent/server s různými vymoženostmi, jako je podpora více uživatelů, dotazovací jazyk, webové rozhraní a možnost o rozšíření pomocí modulů a skriptů. Od té doby student čeká, až knihovna jeho (teď už bývalého) gymnásia dostane počítačovou výbavu, na které by takový program bylo možné alespoň spustit:). Kdyby i někdo jiný projevil o takovýto program zájem, student je (pod vidinou odměny:) ochoten se do práce na něm pustit.

TRION Team official homepage; webdesign by Tomus 2003; all rights perversed; illegal use will be punished by the law of stronger.